۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه


ماسوله تابستان 1390


۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

خیال


نگاهم را نمی خوانی

۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

۱۳۸۸ مرداد ۱۸, یکشنبه

غروب

غروب دریا... عباس آباد

۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

یاد باد آن روزگاران یاد باد

بعد از مسافرت ناصرالدین شاه از فرنگ بود یا بعد از 28 مرداد 32 دقیق خاطرم نیست فقط میدانیم بعد از آن وقایع است.
در عبور از کویر با دوستانم این عکس را گرفتیم.
هنوز حجاب کشف نشده بود یا هنوز کشف حجاب نشده بود اینهم خاطرم نیست...

۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

آش دوغ


جاده چالوس
آش دوغ این اقای سیگاری با سبزیهای کوهی خاطره انگیز بود...

عبور تا هوای تازه


به تو محتاجم من ای هوای تازه

۱۳۸۷ آذر ۲۰, چهارشنبه